Marsel magoa


Behar teknikoak

  • Ibilgailuarentzako sarbidea eta aparkatzeko tokia
  • 220 v. argindar toma bat
  • Aldagela. Posiblea bada, komuna bat gertu
  • Oholtza egonkorra iskiliarekin. Oholtzarik ez badago, zorua garbia eta sikua
  • Muntaiarako denbora bat behar du, eta desmuntaiarako 40 minutu.
 
 

 

Necesidades técnicas

  • Acceso al lugar y estacionamiento para el vehículo
  • Toma de corriente de 220 v.
  • Vestuario. 
  • Tarima con escaleras. Si no hay tarima un suelo seco y limpio.
  • Para el montaje necesita tiempo, para el desmontaje 40 minutos.